kontakt

Bemærk: Arbejderbladet udgives kun online, og kan ikke bestilles på print eller tryk. Designet er dog lavet, så det kan udskrives i en print-venlig version, så det er muligt at få ud på papir. Vi henstiller dog til at minimere papirforbruget, og så vidt muligt bruge indholdet online, med henstillen til miljøhensyn.

Ønsker du at sende os indhold eller har du et tip om en god historie, så er du altid velkommen til at sende det til os. Vær venligst opmærksom på følgende krav for modtagelse af indhold:

  • Noter tydelig afsender.
  • Inkluder kontaktperson, hvis anden end afsenderen.
  • Alt indhold du sender skal du have rettigheden til at bringe (også billedmateriale).
  • Indhold med særlig publiseringsdeadline såsom pressemeddelelser, skal være os i hænde senest 7 hverdage før publisering, af hensyn til planlægning af indhold.

Kontakt redaktionen på redaktionen-sletDenneTekst@arbejderbladet.dk (slet teksen “-sletDennetekst”)